Maseczki ochronne dla Chlewisk

Parafia pw. św. Stanisława b. i m. w Chlewiskach otrzymała w ostatnich dniach kwietnia br. 200 maseczek ochronnych do rozdania wśród mieszkańców Parafii. Pragnę serdecznie podziękować Pani Poseł Agnieszce Górskiej za otrzymany dar. Składam podziękowania w imieniu własnym i wszystkich obdarowanych. Dziękuję również Rycerzom Kolumba, działającym przy tutejszej Parafii, którzy rozdawali ten bardzo potrzebny dar przed świątynią parafialną po wszystkich Mszach świętych w dniu 03 maja.

                Słowa wdzięczności kieruję również jako Proboszcz do innych dobroczyńców za przekazywane, praktycznie każdego tygodnia, maseczki ochronne, których używamy w naszym kościele w czasie wykonywania obowiązków i posług duszpasterskich.

Ks. Roman