Intencje mszalne

19 lipca 2020 r. – niedziela

9.00 + Kazimierza Natalię Józefa Zdziechów, Helenę Stanisława Gaworzewskich

        ++ Zdziechów Gaworzewskich Demlaków

11.30 za Parafian

11.30 Dz-błag. w 10 rocz. śl. Julity i Pawła i 8 rocz. ur. Ich syna Kacpra,

          w 5 rocz. śl. Justyny i Krystiana i o bł. dla ich dzieci Marysi i Piotrusia ( od rodziców)

16.00 + Mariana Jadwigę Podlewskich, Zbigniewa Stanisława Bronisławę

             Stanisława Miłachowskich, Edwarda Kijaka ( od Marii Miłachowskiej)

20 lipca 2020 r. – poniedziałek

7.00 + Justynę Powideł ( od firmy pogrzebowej Credo)

7.20 + Józefa Anielę Szczerków, Danutę Sznajder, Agnieszkę Fiutowską, Jana Barbarę Gwarek

21 lipca 2020 r. – wtorek

7.00 + Franciszka Kamińskiego ( od uczestników pogrzebu)

7.20 + Zofię Przygodzką ( od KŻR MBNP)

22 lipca 2020 r. – środa

17.00 + Wacława w rocz. śm. Michalinę Jana Hanców, Danutę Smal

          ++ Hanców Nalberskich ( od Mieczysławy Hanc)

17.30 + Mariana Wojcieszka ( od pracowników Pogotowia Ratunkowego)

23 lipca 2020 r. – czwartek

17.00 + Romana Madeja ( od uczestników pogrzebu)

17.30 + Mariana Kijaka ( od uczestników pogrzebu)

24 lipca 2020 r. – piątek

17.00 + Agnieszkę Fiutowską ( od rodz. Krupów i współpracowników z firmy Murbet)

17.30 + Michała Stefana Romana Mariannę Jana Misiaków, Stanisławę Józefa Dzwonków,

             Janinę Głowacką ++d.b. ( od Krystyny Misiak)

25 lipca 2020 r. – sobota

17.00 + Tadeusza Emilię Stanisława Zawiszów, Zygmunta Helenę Bogumiła Annę Stanisława

      Goździków, Marię Józefę Andrzeja Jasik ++ d.b. ++Goździków Jasików Zawiszów ( od Barbary Zawisza)

17.30 + Wiktoria Kurpia ( od Zofii i Józefa Baran)

26 lipca 2020 r. – niedziela – św. Anny i św. Joachima

9.00 + Antoniego Pękalę w 6 rocz. śm., Natalię Jana Głowackich ( od Jadwigi Pękala z dziećmi)

9.00 + Romana Kasprzyka w 6 rocz. śm. ( od żony)

11.30 za Parafian: o Boże bł. dla BABĆ I DZIADKÓW

11.30 Dz-błag. w 10 rocz. śl. Barbary i Dominika Depo i o bł. dla ich dzieci Kornela i Laury

16.00 + Zofię Powideł w 20 rocz. śm. ( od córki z rodz.)

16.00 O Boże bł. dla rodzin Kozioł i Lizun – fundatorów Witrażu

          Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego