Życie sakramentalne

Chrzest

Rodzice dziecka, które ma być ochrzczone, proszeni są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w tygodniu przed wybranym terminem chrztu. Należy przedstawić akt urodzenia dziecka z USC.

Na chrzestnych należy wybrać 2 osoby: kobietę i mężczyznę, wierzących i praktykujących katolików. Jeśli chrzestni mieszkają w innej parafii, proszeni są o przedstawienie w dniu spisywania aktu chrztu świętego ( za pośrednictwem rodziców dziecka) stosownego zaświadczenia z kancelarii parafii, w której aktualnie mieszkają.

Dla dziecka należy przygotować świecę i białą szatę chrzcielną.

Małżeństwo

Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu (wcześniej rezerwując termin) i przedstawić następujące dokumenty:

-aktualną metrykę chrztu (jeżeli byli ochrzczeni poza naszą parafią, metryka jest ważna 6 miesięcy)

-świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu),

-dowody osobiste

-świadectwa ukończenia kursu przygotowania do małżeństwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Dniu Skupienia dla Narzeczonych

-dokumenty konkordatowe (do ślubu konkordatowego) – wydane przez USC; akt zawarcia małżeństwa jeśli wcześniej zawarli związek cywilny.

-wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb

Druga wizyta narzeczonych w kancelarii to spisanie aktu małżeństwa i ma miejsce około tydzień przed terminem ślubu.

Na tę wizytę należy przygotować:

-dane personalne świadków (imię, nazwisko, wiek i dokładny adres)

-świadectwo wygłoszenia zapowiedzi

-potwierdzenie odbycia katechezy przedślubnej

– kartkę z potwierdzoną pierwszą spowiedzią przedślubną ( drugą spowiedź przedślubną narzeczeni odbywają w dniu poprzedzającym uroczystość zaślubin).

Pogrzeb katolicki

Rodzina zmarłego zgłasza się do kancelarii z aktem zgonu, kartą zgonu i zaświadczenie o udzieleniu sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)